Laddstolpe bostadsrättsförening

Offert från leverantörer

Letar er BRF efter laddboxar eller laddstolpar? Få prisoffert från olika leverantörer och välj den som är bäst.

Laddstolpe bostadsrättsförening

Varför skaffa laddstolpe till brf?

Elektrifieringen i samhället har ökat den elektriska fordonsflottan och därmed efterfrågan på ladd möjligheter för dessa fordon. Fler och fler bostadsrättsföreningar implementerar laddstolpar. Att investera i laddboxar eller laddstolpar är en bra investering för bostadsrätter.

Brf får bidrag för laddstolpar

Som bostadsrättsförening får man också bidrag om man använder samma installatör som där man köper laddstolpen ifrån. Det utgår ett avdrag om 15 tkr per laddningspunkt maximalt 50% av totala investeringen. Detta kan man söka via naturvårdsverket och kan fördelas ut på varje enskilt hushåll också.

Varför skaffa laddstolpe till brf?

En bostadsrätt i Birka staden i Stockholm har implementerat 2 st laddboxar för cirka 250 000 kr. Två laddboxar som går att tillgå för alla i garaget och där de som bor där får turas om att använda de. Eftersom laddstolpen är i garaget som endast de med nyckel har tillgång till så behövs inga externa system för identifiera vem det är som vill ladda. Många brf:er väljer att binda sitt elpris eller hitta ett billigt elavtal som gör att de kan sätta ett fastpris för de som laddar. I denna föreningen så satte man 3 kr per KiloWatt timme.


”Tycker priset är rimligt, då jag själv kör en hybridbil som räcker 6-7 mil. Priset för det är runt 30 kr vilket är rimligt.” – Charles

Finansieringen löstes med pengar från kassan 100 000 kr och resterande ett lån vars kostnad ökade avgiften för samtliga boende i föreningen

En laddstolpe för brf kan kosta mellan 25-35 tusen kronor beroende på vilken modell som önskas och om man ansöker om bidrag via naturvårdsverket. Normalt är laddstolpar dyrare än laddboxar. En laddbox kan kosta mellan 10-15 tusen kronor med installation.

 

Hur finansierar bostadsrättsförening laddstolpe?

 

Bostadsrättsföreningen finaniserar laddstolpar med egna pengar och lån eller något av det. Det är väldigt olika. Många nya föreningar har ofta inte så mycket likvida medel och då finansieras hela med lån. Vanligast är nog att man ha en kombination.

Ta kontakt med oss för mer information